Možno sme postavili aj váš byt...

Možno sme postavili aj váš byt...

Desiatky tisíc ľudí v Žiline a okrese našli v minulosti svoje domovy v bytoch, ktoré pomohli vybudovať družstevníci. Tieto byty slúžia dodnes a ich vlastníci obnovami predlžujú životnosť bytových domov o ďalšie desaťročia. Bytovej výstavbe sa venovalo aj Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, založené v roku 1964.

Niekdajší nájomcovia bytov sa od počiatku podieľali na financovaní výstavby. Aj preto sa po rokoch, už ako vlastníci, skôr a ochotnejšie ako iní pustili do obnovy bytových domov.
 
Byt je pre mnohých vlastníkov najväčším majetkom. OSBD Žilina im pomáha, aby domy nechátrali, aby zvyšovali komfort svojho bývania a úspory energií. Vďaka tomu bývajú lacnejšie. Motivujeme ich, aby sa starali aj o okolité prostredie. Už roky vyhlasujeme v našom časopise súťaž o najkrajšie okolie bytových domov.
Image
Pomáhame rekonštruovať i spravovať. Vďaka transparentným výberovým konaniam dokážeme veľké obnovy realizovať za výhodné ceny. S finančnou podporou, ktorú úspešne získavame zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z Európskej únie i vlastných zdrojov. Od roku 1993 sa nám spolu s vlastníkmi podarilo zatepliť už 92 % z 269 domov. O domy sa staráme komplexne: o technický stav i ekonomiku. Zabezpečujeme ľahko dostupnú a finančne nenáročnú havarijnú službu. Aktívne pracujeme na tom, že v domoch nemajú problém s nedoplatkami. Modernizujeme meranie spotrieb (bez vstupov do bytov): 82 % domov má diaľkové meranie spotrieb kúrenia, 37 % domov meranie všetkých spotrieb.

Otvorene komunikujeme s vlastníkmi, zástupcami vlastníkov a domovníkmi. Informujeme ich v našom časopise OSBD Správca vášho domova, na webovej stránke www.osbdza.sk, cez informačný portál. Najaktuálnejšie novinky nájdu v elektronickom spravodajcovi. Družstvo je modernou a stabilnou spoločnosťou, orientovanou na zákazníka. Medzi prvými na Slovensku sme zriadili zákaznícke centrum, jedinečné spôsobom vybavenia klientov. Každý rok sa do správy OSBD Žilina hlási niekoľko nových domov. Spravujeme celkom 11 887 bytov a nebytových priestorov. Nielen v Žiline, ale aj v regióne: od Terchovej až po Rajec. Naše služby oslovujú vlastníkov bytov už desaťročia. A my si túto dôveru vážime.
Image