Spravujeme nové 3 bytové domy

Spravujeme nové 3 bytové domy

Od 1. januára 2021 sme prevzali do správy OSBD Žilina ďalšie 3 bytové domy:

na Závodskej ceste 60 (72 bytových jednotiek), v Hornom Hričove 600 (4 bytové jednotky) a 601 (4 b. j.)