Nových domovníkov sme v tom nenechali

Nových domovníkov sme v tom nenechali

Pozvali sme ich na seminár, kde sa dozvedeli všetko potrebné.

Noví domovníci v radoch svojich kolegov by už mali vedieť všetko potrebné pre pôsobenie „domového dôverníka“, ako sa oficiálne táto funkcia nazýva. V zasadačke OSBD Žilina sme pre nich  12. decembra 2022 usporiadali seminár. Na seminári sme 34 zo 71 pozvaných domovníkov odovzdali potrebné tlačivá pre prácu v najbližšom období (na súpis počtu osôb pre vyúčtovanie za rok 2022, pre kontrolu tepelných zariadení za odberným miestom) a Spravodajcu s informáciami o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania, vodomerov teplej a studenej vody v bytoch a spoločných priestoroch.

Informovali sme domovníkov o tom, čo je náplňou ich práce podľa Všeobecných podmienok správy OSBD Žilina, o zvolávaní schôdzí, preplácaní výdavkov na bežnú údržbu vchodu, poistných udalostiach, o spôsobe súpisu počtu osôb a o iných náležitostiach. Svoje otázky riešili počas diskusie.