Nové domy v správe

Nové domy v správe

Od 1. decembra 2022 pribudli do správy OSBD Žilina ďalšie dva bytové domy.

Ide o novostavby, obe so 42 bytovými jednotkami na Dolnej ulici v Kunerade. Počas roka 2022 sme do správy nášho bytového družstva prijali dovedna 11 bytových domov a dve budovy Poliklinky v Rajci.