Občas riešime mrazivé situácie

Občas riešime mrazivé situácie

K majiteľovi bytu nás nezvyčajne, ale logicky priviedla zvýšená spotreba vody.

 

Keď sa v dome, ktorý spravujeme na sídlisku Vlčince ukázala na faktúre od spoločnosti SEVAK za 2. kvartál 2022 nezvyčajne vysoká spotreba studenej vody, postupovali sme ako zvyčajne. Poslali sme nášho pracovníka preveriť domovú prípojku. „Na samotnej prípojke vody nebol zistený únik. No spotreba vody v dome sa od marca do júna zvýšila z priemernej dennej hodnoty  4 - 5 m3  na 10 m3,“ hovorí pracovníčka z oddelenia služieb. Nárast bol nezvyčajne prudký, preto sa rozhodla overiť spotreby na vodomeroch v dome.

Keďže od októbra roku 2021 mali už vlastníci nainštalované vodomery s diaľkovým odpočtom od spoločnosti Techem, požiadala o výnimočný elektronický odpočet. S cieľom zistiť, či v niektorom z bytov nie je nadspotreba a voda neuniká cez WC. Vďaka výbornej spolupráci OSBD so spoločnosťou Techem boli už na druhý deň k dispozícii požadované spotreby vody všetkých bytov od začiatku roka do konca júna.

Vlastník bytu s neprimeranou spotrebou však byt neotváral a so susedmi nebol v kontakte. Ako správca domu sme sa preto v spolupráci so zástupcom vlastníkov bytov rozhodli, vyhľadať niekoho z vlastníkovej rodiny, kto by bol prítomný pri otvorení bytu. Problém bol v tom, že vlastník bytu sa s rodinou nestýkal.
A tak byt otvorila kľúčová služba za asistencie polície, právnika a predsedu predstavenstva OSBD Žilina. Voda bola odstavená.

V byte sa naozaj nachádzal jeho majiteľ, nanešťastie už bez známok života. Nebolo jednoduché sa ľudsky vysporiadať s týmto zážitkom, no zároveň bolo potrebné, riešiť situáciu racionálne.

Voda skutočne pretekala cez WC zariadenie už od marca až do júna 2022 a spotreba v byte bola približne 800 m3. Únik predstavoval  6 m3 na deň,  čo bolo viac ako priemerný denný odber v celom dome.
Pohľadávka za uhradenie nákladov za únik vody v byte sa stane súčasťou dedičského konania.

"Situáciu sme dokázali vyriešiť profesionálne a extrémne rýchlo a vodu odstaviť do 3 dní, odkedy sme zistili nezrovnalosť na faktúre.  A to vďaka skúsenostiam našich zamestnancov,  ústretovosti partnerov a profesionálnym a pohotovým reakciám všetkých zúčastnených," konštatuje Milan Piliar, predseda predstavenstva OSBD Žilina.