Prehodnocujeme rámcové zmluvy, meníme ceny

Prehodnocujeme rámcové zmluvy, meníme ceny

Dodávatelia služieb pre domy v našej správe nám avizujú, že už nedokážu vykonávať svoju prácu za ceny, ktoré teraz platia.

Ako správca zabezpečujeme pre vás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov, služby v rôznych oblastiach. Ich ceny vám garantujeme na základe uzatvorených rámcových zmlúv. Ceny tovarov a služieb však neustále stúpajú a naši dodávatelia už nedokážu vykonávať svoju prácu za zmluvné ceny.  
Aby boli ceny čo najvýhodnejšie pre vás, vlastníkov,  prehodnocujeme ich. A realizujeme výberové konania, s cieľom uzatvoriť nové rámcové zmluvy, momentálne v týchto profesiách: maliarstvo, natieračstvo, murárske práce, elektroinštalačné práce, vodoinštalačné práce, zámočnícke a sklenárske práce a ostatné.