Daniel Divinec: "Poďme si viac dôverovať"

Daniel Divinec: "Poďme si viac dôverovať"

„Aký má človek vzťah k sebe, taký má aj k svojmu bytu a bytovému domu,“ hovorí Ing. Daniel Divinec, ktorý je podpredsedom predstavenstva OSBD Žilina druhé funkčné obdobie. Prečo sa dosť radikálne zmenil jeho pohľad na družstvo a ako ho vidí okom podnikateľa? Aj to sa dozviete v rozhovore, v ktorom viackrát rezonovalo jedno slovo - dôvera.

 

Ako sa vám býva na sídlisku v bytovom dome?
Dá sa povedať, že na sídliskový život si stále zvykám. Som z dediny a mám pocit, že by sme sa mohli zdraviť aj na ulici, nielen v bytovke. Na ľuďoch však vidím, že sa im to zdá zvláštne (úsmev).

Čo vás motivuje, byť podpredsedom predstavenstva?
Keď mám pred sebou výzvu, za ktorou cítim úžitok nielen pre seba, ale aj pre druhých, zvyčajne ju  neodmietnem. Priznám sa, na začiatku som presne nevedel, do čoho idem. No videl som zmysel v ďalšej práci pre družstvo, pretože som už mal skúsenosti ako zástupca vlastníkov a predseda členskej samosprávy. Keď ma zvolili, túto výzvu som prijal.
Rád by som podotkol, že predstavenstvo sa stretáva raz do mesiaca a dozerá na činnosť družstva. Kľúčové dokumenty, ako sú stanovy, však schvaľuje Zhromaždenie delegátov.

Z pohľadu podnikateľa je určite zaujímavý fakt, že bytové družstvo ako inštitúcia vzniklo ešte za socializmu, napriek tomu je schopné obstáť aj na dnešnom trhu.
Je to obdivuhodné. Má na trhu svoju konkurenciu a pritom dokáže, s nevysokou odplatou za svoju činnosť, efektívne narábať s prostriedkami. Navyše je tu sociálne ladená atmosféra, ktorá prúdi smerom od vedenia.
Súhlasím s názorom nebohého pána Otta Wieslera, niekdajšieho predsedu kontrolnej komisie, ktorý  povedal, že keby sme nemali družstvo ako správcu, všetky služby týkajúce sa bývania by boli drahšie. V cenníku je veľa služieb, ktorých ceny sú nižšie ako trhové, možno niekedy oproti trhovým až zlomkové. Je úžasné, že to tak vôbec funguje. Ako podnikateľovi mi dokonca chvíľu trvalo, kým som sa s tým stotožnil.

Váš pohľad na bytové družstvo sa dosť radikálne zmenil, práve pohľadom z „opačného brehu“.
V minulosti som obmedzoval kontakt so správcom na vybavenie toho najnutnejšieho. So susedmi sme si na družstvo aj pofrflali. Keďže my, ľudia vidíme to zlé ihneď, no to dobré musíme hľadať, radšej frfleme na mnoho vecí, o ktorých často nemáme dosť informácií.
Osobne som napríklad dlho nevedel, že som členom družstva. Myslím, že o tom netuší veľa vlastníkov a nevedia, aké výhody z toho majú.
Ako zástupca vlastníkov som si s odstupom času od stresu z obnovy nášho bytového domu uvedomil, že celá tá prestavba išla hladko a bez väčších problémov. A že na družstve pracujú profesionáli, ktorí robia svoju prácu ako ktokoľvek z nás robí tú svoju.
Niektorí ľudia, vrátane niekoľkých mojich susedov však stále OSBD považujú za inštitúciu z minulosti. Ani za posledných desať rokov nezaznamenali, aké veľké zmeny sa tu udiali. A stále svojmu správcovi nedôverujú.

Prečo je to tak?
Problém vidím v komunikácii a v tom, že mnohí ľudia na Slovensku vo všeobecnosti nedôverujú väčším inštitúciám. Družstvo však nie je až takou veľkou inštitúciou, a už vôbec nie neprehľadnou. Pán predseda Piliar nie je nezastihnuteľný. Práve naopak, dokáže si nájsť čas aj na vlastníka bytu, ktorý ho o to požiada a rieši aj požiadavky mimo náplň svojej práce. Je vidieť, že ho táto práca naozaj napĺňa. Je obdivuhodné, s akou korektnosťou a čestnosťou pristupuje ku klientom i k riešeniu problémov.
Vlastník, ktorý zažije skúsenosť s prozákazníckym prístupom, mení svoj pohľad na družstvo. Každý však nemôže mať osobnú skúsenosť, v poslednej dobe aj preto, že mnoho vecí je možné vybaviť telefonicky či elektronicky. Navyše, ľudia niekedy neodlišujú reálne možnosti zamestnanca vybaviť ich požiadavku od svojich osobných očakávaní.  

Image

Je podľa vás družstvo dôveryhodnou inštitúciou? Ako takáto inštitúcia vyzerá?
Áno, družstvo je dôveryhodnou inštitúciou. Vychádza v ústrety naozaj všetkým klientom, ak si uvedomíme, že v bytoch býva pestré spektrum ľudí – vrátane sociálne slabších. 
Od dôveryhodnej inštitúcie s dôverou očakávam, že požiadavka, ktorú zadám, bude splnená, kvalitne a za určitý čas. Tu na družstve by som na čas netlačil za každú cenu, samozrejme, okrem havárií a vecí, ktoré musia byť odstránené čo najskôr. Pre ľudí je dôležité, mať dom obnovený čo najskôr, no ešte dôležitejšia je podľa mňa kvalita.
V takomto zložitom a odstupňovanom procese, akým sú veľké obnovy domov, vznikajú aj chyby zo strany družstva, no bol by som rád, keby mali ľudia vyššiu sebareflexiu.  Nikto z nás nie je neomylný. Aj družstvo má právo robiť chyby, no zodpovedá za ne a napráva ich.

Máte pocit, že sú rezervy aj v dôvere medzi zástupcami vlastníkov a družstvom?
Do určitej miery áno, a je to škoda, pretože práve zástupcovia vlastníkov sú dôležití pri spájaní  vlastníkov s družstvom. Keby si uvedomovali, ako družstvo pracuje, akých tu má odborníkov: technikov, právnikov, ekonómov, jednoduchšie by sa o svojho správcu opreli. Ale to platí aj pre majiteľov bytov, ktorí nie sú zástupcami vlastníkov.
Napríklad ja ako zástupca vlastníkov a člen komisie bytového domu som pre obnovu nášho domu tiež vybral firmu do výberového konania, no keď som sa zoznámil s ostatnými ponukami, nakoniec som pre ňu nehlasoval. Nie vždy je tá „moja“ alebo najlacnejšia ponuka tá najsprávnejšia.
Som absolútne presvedčený o tom, že družstvo si zaslúži dôveru, a preto musíme bojovať o dôveru ľudí. S povahami a zlozvykmi jednotlivcov neurobíme nič, ale poďme si viac dôverovať.

Ako by sa vzájomná dôvera dala posilniť?
Je dôležité, aby bolo o činnosti družstva informovaných čo najviac vlastníkov. Nielen cez časopis, newsletter či webové stránky, hoci práve portál, akým je domovinky.sk , je medzi správcovskými spoločnosťami na Slovensku unikátny.
My pracujeme so zástupcami vlastníkov, ktorí sú často zároveň delegátmi Zhromaždenia delegátov. Sme otvorení ich nápadom a návrhom, aj na zlepšenie komunikácie. Aby sa naozaj cítili ako súčasť procesu fungovania OSBD, lebo tou súčasťou reálne sú, keďže zhromaždenie je najvyšším orgánom družstva. Oni potom môžu šíriť pozitívne informácie o družstve a dôveru. A pri tomto je podľa mňa nenahraditeľný aj osobný kontakt, aj prijímanie konštruktívnej kritiky, lebo tá družstvo posúva dopredu.
Práve informácie o činnosti družstva, ktoré odznejú na zhromaždení, by mohli zástupcovia vlastníkov tlmočiť aj na domových schôdzach, aby sa dozvedali, čo skutočne správca pre nich robí. 
Som rád a som hrdý, že môžem byť súčasťou tohto procesu. O to viac, keď viem, že OSBD Žilina patrí medzi najlepšie fungujúce na Slovensku. Na druhej strane si uvedomujem, že dôvera je postoj a ten sa u ľudí mení najťažšie. Je to však naša najvyššia méta. Keď ju dosiahneme naplno v sebe, podarí sa nám to aj u iných.