Semináre pre ZVB a domovníkov

Semináre pre ZVB a domovníkov

Marec sa niesol v znamení informačných seminárov pre zástupcov vlastníkov (ZVB) a domovníkov.

Príslušníci Mestskej polície 20. marca 2023 odprezentovali v priestoroch OSBD Žilina projekt Bezpečne v meste, do ktorého by chceli zapojiť aj domovníkov a zástupcov vlastníkov z domov v našej správe.
Prítomnosť ZVB a domových dôverníkov sme využili, aby sme ich informovali o tom, že za svoju činnosť sú odmeňovaní na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov na schôdzi, a nie na základe uzatvorenej zmluvy. Podľa celoslovenskej právnej analýzy totiž nie je na vykonávanie činnosti ZVB a domovníka zmluva potrebná. Preto  sme v súlade s legislatívou tieto zmluvy ukončili výpoveďami.
Dôkladne sme analyzovali a skontrolovali všetky zápisnice zo schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vchodových schôdzí. V prípadoch, v ktorých sme neevidovali odsúhlasenie odmeny sme  domovníkov požiadali, aby si ju dali na schôdzi opätovne  schváliť.

Pre dovedna 116 pozvaných domovníkov sme informačný seminár na túto tému zorganizovali dvakrát (druhý raz 22. 3. 2023). Dovedna však prišlo iba 25 účastníkov. 

 

Predseda predstavenstva Milan Piliar tiež toho poslal 24. 3. 2023  všetkým  ZVB a domovníkom, ktorých sa to týka, vysvetľujúci e-mail.