Riskovať odpojenie od energií?

Riskovať odpojenie od energií?

Čo sa môže stať, ak si neupravíte mesačnú zálohovú platbu za bývanie podľa predpisu, ktorý sme vám poslali?   

 

Zvyšovanie cien energií (opätovne od 1. januára 2023) je nemilé a neteší nás, že sme vám ako správca museli od 1. marca 2023 navýšiť mesačné zálohové platby. Ak ste si výšku záloh neupravili s tým, že chcete prípadný nedoplatok vyrovnať po vyúčtovaní, má to svoje riziká, pre vás i váš dom. Pozrime sa, prečo.

Ako vlastne funguje uhrádzanie energií za váš bytový dom?  

Ako vlastník bytu uhrádzate zálohové platby za užívanie bytu na bankový účet vášho bytového domu.

Každý bytový dom v našej správe má otvorený svoj vlastný účet a my v OSBD Žilina z týchto účtov mesačne uhrádzame faktúry od dodávateľov energií.

 

Mesačné zálohy teda neplatíte na účet nás ako správcu (tak to bolo pred mnohými rokmi). Preto sa môže stať, že ak na účte vášho bytového domu nebude dostatok finančných prostriedkov, lebo si zálohové platby neupravia viacerí vlastníci, dodávateľ môže obmedziť dodávky tepla, elektriny alebo vody do vášho domu. Nie teda iba vám, ale i ostatným obyvateľom domu.
Preto je dôležité, aby ste ako vlastníci uhrádzali zálohové predpisy v stanovenej výške. Sú  prepočítané tak, aby ste sa pri vašich predpokladaných spotrebách energií vyhli nedoplatkom či preplatkom.