Vypratanie bolo nevyhnutné

Vypratanie bolo nevyhnutné

Jednou z našich neľahkých úloh ako správcu je zabezpečovať vypratanie bytu neplatiča.

Nedoplatky na nájomnom doviedli obyvateľov nájomného bytu OSBD Žilina v Rajci až k exekúcii. Preto sme v decembri 2022 museli podľa rozhodnutia exekútora pristúpiť k tomuto nepopulárnemu kroku. V snahe vyhnúť sa komplikáciám, boli ako obvykle pri vypratávaní prítomní príslušníci polície (štátnej aj mestskej), ale aj zamestnanci exekútorského úradu a zástupcovia Mestského úradu Rajec.