Nerobte druhým, čo nechcete, aby robili vám

Nerobte druhým, čo nechcete, aby robili vám
Aj tak sa dá v skratke zhrnúť obsah tohto článku. Možno to poznáte, je to „peklo“ v dome, ak máte vedľa seba neprispôsobivých susedov. Aj pre nespratníkov, ktorí ostatným znepríjemňujú život, a neporiadnikov, znečisťujúcich spoločné priestory, však platí Domový poriadok OSBD. A pre informáciu ostatných, slušných vlastníkov bytov či nájomníkov: Sú tu ustanovenia, o ktorých ste možno ani netušili...

Viete, že okrem nočného pokoja existuje aj večerný pokoj?
Poznám mladú rodinku s malým bábätkom. Žijú v byte po rodičoch. Už rodičia si svojho bývalého suseda pamätajú ako neúnavného domáceho majstra. Aj teraz však v jednom kuse vŕta a niečo stĺka. Byt musí mať už niekoľkokrát prerobený a určite kráča s najnovšími bytovými trendmi...  


POKOJ V DOME
Tento sused – kutil, poňal po svojom pravidlo, nerušiť ostatných prílišným hlukom. Drží sa síce v rozmedzí NOČNÉHO POKOJA, ktorý je medzi 22. hodinou a 6. hodinou rannou. (Kedy nie je dovolené hrať na hudobných nástrojoch, spievať, hlučne sa zabávať, ale napríklad ani prať, používať sušičku bielizne či iné hlučné zariadenia.) Dokonca aj televízor a rádio má v tomto čase pustené tak, aby ich počul iba on. Zjavne však netuší o VEČERNOM POKOJI. Áno, aj takéto niečo existuje.
A platí od 19. do 22. hodiny. Mladí svojmu susedovi teda pokojne môžu pripomenúť, že by si radšej mohol pozrieť televízne noviny... a nevŕtať, nebúchať, nestavať a nebyť hlučný.


Viete, že do spoločného schodiska a chodieb nesmiete vetrať výpary z vášho bytu?
Čo to tam varia? Takúto otázku si kladie celý vchod, keď susedia z prvého poschodia „kuchtia“. Z bytu sa šíri odpudzujúci zápach. A nevýhodou je, že zdola tie výpary vystúpia až na najvyššie podlažie...


PORIADOK A ČISTOTA V DOME
Poskladať sa susedom na digestor? Aj to by možno bolo riešením. No netreba zabúdať na to, že užívateľ nesmie vetrať byt, ani nebytový priestor na chodbu. Okrem výparov z varenia susedia nemajú čo „zamorovať“ schodisko ani smradom z cigariet.

Dnes už je bežné, že ak vám v byte prerábanie realizuje firma, uprace si po sebe aj spoločné priestory, ak ich znečistili. Samozrejme, že ak iba pozametajú, musíte to dokončiť. A upratať aj  väčšie znečistenie, ak zostalo po návšteve alebo domácom zvieratku.

Na užívateľovi bytu a jeho nákladoch zostáva aj ďalší osud stavebného odpadu. Z bytov pochádza väčšinou ten drobný. Patrí do veľkokapacitného kontajnera alebo zberného dvora!
Niektorí ľudia sa akosi nevedia vmestiť do vlastných bytov a pred dvere si dávajú skrinky s topánkami či nádoby na smeti. Lenže tak, ako tam nepatrí odpad, nemá tam čo hľadať ani nábytok či iný nadrozmerný materiál.
Viete, že je zakázané vytriasať, prášiť a čistiť predmety z okien, balkónov a loggií bytov a  nebytových priestorov?


VIZITKA AJ PRED DOMOM
Čo vám napadne, keď vidíte, ako muž z okna na štvrtom poschodí vyklepáva vrecko z vysávača, plné smetí a prachu? Je to vôbec možné? Nuž, susedia pod ním zrejme hromadne umývali balkóny...

Samozrejme, každý občas niečo vyprášime, no takto určite nie! V každom prípade, podľa Domového poriadku sa zakazuje vytriasať, prášiť a čistiť predmety z okien, balkónov a loggií bytov a  nebytových priestorov. Dnes sú predsa už vysávače bežnou výbavou domácností, s tým, že obsah  z nich určite nepatrí von z okna.
Mýli si váš sused so skladom nielen iba chodbu pri výťahu či pivnici, ale aj balkón? Nemal by, lebo veci uložené či zavesené na balkóne alebo oknách nemajú rušiť vzhľad domu, viditeľný z verejného priestranstva.

Zakvitnuté panelákové okná a balkóny sú síce oživením, no už menej, ak každú chvíľu hrozí, že chodcovi spadne kvetináč na hlavu. Alebo ak vám suseda zalievajúca muškáty pravidelne polieva parapet či bielizeň sušiacu sa na balkóne...Je povinnosťou zabezpečiť si kvety a aby voda nepretekala a nepoškodzovala spoločné časti domu a veci susedov.


Viete, že svojím autom nesmiete blokovať smetiarov pri vývoze odpadu?
Máme suseda, ktorý pravidelne separuje sklo o polnoci. Treskot črepov počuť až na najvyššie podlažie... Na druhej strane, dobre, že vôbec separuje. Pravidelne vyvážané kontajnery stojace pred domom už považujeme za samozrejmosť. Až na to, že niekoho nezaujíma, ako ich majú vyviezť, keď pred nimi zaparkuje auto...
Image

Niektorí ľudia si tiež myslia, že s kontajnermi môžu manipulovať ako chcú.

„VYLUXOVANÉ“ PRI KONTAJNEROCH
Keďže v našom meste je problém zaparkovať, a najmä na sídliskách, často sa stáva, že autá stoja aj pred kontajnermi. Pritom podľa Domového poriadku užívatelia bytov a nebytových priestorov nesmú znemožňovať odvoz odpadu, ani parkovaním.
Niektorí ľudia si tiež myslia, že s kontajnermi môžu manipulovať ako chcú. Nesmú ich však premiestňovať, poškodzovať a ani nie je dovolené, do nádob na komunálny odpad hádzať hocičo. Ak by ste videli suseda, že tam dáva horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý či výbušný alebo inak nebezpečný odpad, je to proti Domovému poriadku.

Viete, že ak chcete používať spoločné priestory pre iné účely, na aké  boli určené, musí zmena „ladiť“ so stavebným zákonom?


SPOLOČNÉ PRIESTORY NIE SÚ „HOLUBNÍK“
Je najjednoduchšie, urobiť si skladisko aj z kočikárne, keď sa niekto nezmestí do vlastnej pivnice. Do kočikárne patria okrem detských kočíkov a invalidných vozíkov najmä bicykle, detské kolobežky, trojkolky. Nie však mopedy a motorky.Do spoločných priestorov domu  však nesmiete dávať nič, čo by mohlo ohroziť vlastníkov a užívateľov bytov a nebytových priestorov. Samozrejme, ani to,  čo by mohlo spôsobiť požiar alebo výbuch. Stopku tu majú hlavne televízory, počítače, autobatérie, pneumatiky, pohonné hmoty, starý nábytok a podobne.
Spoločné priestory sa smú v dome používať len na to, na čo boli prvotne určené. Zmena sa môže udiať iba v zmysle stavebného zákona.

Viete, že upozorniť fajčiara na to, že fajčiť v spoločných priestoroch bytového domu je zakázané, môže každý?


CHODBY AKO FAJČIARSKY KÚTIK
Fajčiari vedia ostatným otráviť život. A niekedy žijú v štýle čo nie je moje, do toho ma nič. Ako istý obyvateľ bytovky – tuhý fajčiar. Cigaretku si zásadne zapaľoval na chodbe. Aby od dymu nezažltli záclony a nehundrala manželka. A ostatní len neustále otvárali okná na chodbách...

Dym vchádzajúci do bytov aj cez bytové jadro či šachtu nie je to jediné, čím fajčiari obťažujú svoje okolie. Niektorí si robia popolníky z trávnika pod balkónmi, kde končia ohorky. Ktoré, samozrejme, musí odpratať niekto iný.

Hoci fajčiarom nezabránime „zapáliť si “v ich vlastnom byte a na balkóne, fajčenie v spoločných priestoroch (schodiská, pivničné priestory, výťahy) zakazuje Domový poriadok. Každý na to fajčiara môže v týchto priestoroch upozorniť. Navyše, od zle uhasenej cigarety môže ľahko vzniknúť požiar. Ten však môže vzniknúť aj z iných príčin.

Viete, že požiare v bytových domoch najčastejšie vznikajú pri varení? Oheň môže domácnosť v okamihu zmeniť na zadymenú a rozpálenú smrtiacu pascu.
Príčinou väčšinou býva ľudská nedbalosť.
Image

Sporák bez dozoru

BEZ DOZORU NENECHÁVAJTE DETI, ANI SPORÁK
Istý sám žijúci muž zabudol pri varení na čas i na svoje mäso... Vyhorel mu celý byt. V prvom rade nikdy nenechávajte bez dozoru sporák, na ktorom  práve varíte. Nedovoľte deťom hrať sa s otvoreným ohňom: zápalkami, zapaľovačom, nenechávajte ich bez dozoru. Udržujte v dobrom technickom stave elektrické spotrebiče, elektroinštaláciu, kryty lámp a pohyblivé vedenia. Pri odchode z bytu nezabudnite zhasnúť svetlá, vypnúť elektrické spotrebiče, elektrický alebo plynový sporák.

Viete, že pri výpadku elektriny alebo pre hustý dym z horiaceho domu nemusia hasiči vôbec vidieť v spoločných priestoroch veci, ktoré tu nemajú čo robiť?


„HARABURDY“ VÁS MÔŽU STÁŤ ŽIVOT
Veci, ktoré síce nepotrebujeme, no raz sa predsa môžu zísť... Pre obyvateľov bytov je najľahšie „na chvíľu“ si ich odložiť napríklad do pivničnej chodby. Nakoniec tam často prekážajú aj niekoľko mesiacov či rokov.

Nerobte zo spoločných priestorov sklady. Prácu hasičov môžu  spomaliť veci odložené tam, kde byť nemajú. Napríklad starý nábytok či bicykle. Najmä ak stoja pred rozvodnými zariadeniami elektrickej energie, plynu či vody, ktoré treba pri požiari vypnúť, alebo v únikových cestách a na schodištiach.

Pri výpadku elektriny alebo pre hustý dym pri požiari nemusí byť skladované veci vôbec vidieť. To môže narobiť problémy pri úniku ľudí z horiaceho domu.