Obnovám domov kraľuje výmena rozvodov

Obnovám domov  kraľuje výmena rozvodov

Výmena rozvodov – kanalizácie, plynu, vody, vzduchotechniky. Práve pre tento typ obnovy sa v súčasnosti rozhoduje najviac vlastníkov bytov v správe OSBD Žilina. Nečudo, po desaťročiach už  potrubia dosluhujú. A tak je načase, venovať sa i útrobám domov.

Zaujímavosťou je, že pri výbere zhotoviteľa už pre vlastníkov nie je prvoradým kritériom cena.   

V bytových domoch obývaných nezriedka už takmer polstoročie, bývajú rozvody skorodované, poškodené a zanesené. Hrozia úniky plynu, vody, splaškov, v horších prípadoch nastávajú havárie.  

Rozvody po rokoch dosluhujú
Vodovodné potrubia bývajú zanesené vodným kameňom, čo môže mať vplyv na  kvalitu pitnej vody. Kanalizácia je vyrobená najčastejšie z  azbesto-cementového materiálu, veľmi krehkého a často poškodeného pri rekonštrukciách. Pripomína sa nepríjemným ťažko odstrániteľným zápachom, ktorý sa šíri do bytov a hrozí aj vytápanie.  

V najhoršom stave bývajú rozvody, najmä plynové, v miestach prestupov medzi bytmi. Až pri ich výmenách sa zisťuje, že  neboli vo väčšine prípadov vyhotovené kvalitne. Vytápaním rúry  korodujú a hrozia úniky plynu. Už od čias výstavby sú navyše  v prestupoch medzi bytmi  diery. Prechádza tadiaľ nielen pach, ale dokážu sa cez ne dostať do bytov myši či potkany.

Naplnia aj „literu zákona“
Po výmene rozvodov sa prestupy v inštalačných šachtách medzi bytmi uzatvárajú. Je to zároveň súčasť protipožiarnych opatrení, so zámerom zabrániť rýchlemu šíreniu požiaru cez inštalačné jadro domu. Jadro však zostáva odvetrávané cez zadnú stenu za WC .

„Súčasťou projektovej dokumentácie je tiež vyregulovanie rozvodov teplej vody. Zároveň s výmenou rozvodov si vlastníci bytov splnia túto povinnosť, danú zákonom,“ informuje Ing. Jaroslava Ďuratná, vedúca technického útvaru OSBD Žilina.
 
„Realizácia projektov na výmenu rozvodov sa zdala náročná vzhľadom na vstupovanie do bytov vlastníkov a rôzne rekonštrukcie bytových jadier (kúpeľní, WC). Pri výbere vhodného zhotoviteľa ani toto nie je žiadnou prekážkou,“ konštatuje Milan Piliar, predseda predstavenstva.

Vzduchotechnika
Špecifickou súčasťou rozvodov je vzduchotechnika. Nie všetci vlastníci sa  pri výmene  rozvodov rozhodnú aj pre novú vzduchotechniku - najmä z finančných dôvodov.  Niekde si ju po posúdení dajú len vyčistiť u špecializovanej firmy. Stáva sa, že pri stavebných úpravách bytov si vlastníci chybne zapoja ventilátory a odsávače pár alebo vzduchotechniku  dokonca zrušia. Po takýchto zásahoch môžu byť byty nesprávne odvetrávané.   A býva naozaj náročné, hľadať príčiny. No následky môžu byť omnoho vážnejšie: Už sa stalo aj to, že cez odrezanú vzduchotechniku na najvyššom poschodí sa požiar rozšíril až na strechu domu.

Ako si vybrať firmu
Nedávno vyhrala výberové konanie na výmenu rozvodov spoločnosť, ktorá dala v porovnaní s ostatnými uchádzačmi najvyššiu cenovú ponuku. Vlastníci bytov sa rozhodli zaplatiť viac, pretože dôležité boli pre nich referencie, skúsenosti a aj fakt, že firma má vlastných zamestnancov. To dokazuje, že cena už nie je najdôležitejším kritériom pri výbere zhotoviteľa takejto významnej obnovy.

Naše skúsenosti z praxe ukazujú, že pre vlastníkov bytov je pri výbere zhotoviteľa obnovy domu veľmi dôležité osobné odporúčanie. A najlepšie je, overiť si ho na vlastné oči. Preto: Pýtajte sa na odvedenú prácu firmy vašich známych, obyvateľov z iných bytových domov. Choďte sa na realizácie osobne pozrieť. Zapojte do procesu aj vašich susedov -  odborníkov na plyn, vodu či iné oblasti. Určite sa budú snažiť poradiť čo najlepšie, keďže ide aj o ich vlastné bývanie.
Referencie na firmy si môžete vyžiadať aj u nás na bytovom družstve.
Image

J. Ďuratná

„Napriek tomu, že výmenu rozvodov neukladá žiadna legislatíva, vlastníkom odporúčame, zaradiť si ju do plánov údržby. Aby sme nikdy nemuseli riešiť takúto dôležitú investíciu pod tlakom kritického stavu.“
Ceny a financovanie
Vlastníci bytov platia za výmenu rozvodov  financiami z fondu domu, ktoré doplnia o prostriedky z úveru – komerčného, Štátneho fondu rozvoja bývania alebo z návratnej dotácie OSBD Žilina. Sú však aj domy, ktoré dokážu nové rozvody uhradiť iba z vlastných prostriedkov.

Od roku 2016 môžu vlastníci, ktorí sú členmi družstva, žiadať aj o návratnú dotáciu z prostriedkov družstva. O jej poskytnutí rozhoduje predstavenstvo OSBD Žilina a upravuje ju Štatút fondu návratných dotácií. Jej výhodou je podstatne kratší proces vybavovania ako v banke či štátnom fonde.

Ceny materiálov i práce stúpajú (spolu s nárastom minimálnej mzdy), čo sa prejavuje na vyšších nákladoch za výmenu rozvodov. Kým v roku 2012 vyšla výmena približne 1000 eur za byt (bez výmeny vzduchotechniky), dnes sa táto cena pohybuje okolo 1700 eur za byt.

Výmenu neodkladajte
Ak je aj vo vašom dome najvyšší čas, vymeniť rozvody, neotáľajte. Je totiž nutné počítať s nemalou časovou rezervou, kým sa začnú samotné práce. Napríklad lehota na dodanie projektovej dokumentácie je v súčasnosti 60 až 90 pracovných dní (vrátane vyjadrení odborníkov z technickej inšpekcie, hasičského a záchranného zboru, životného prostredia, v prípade výmeny elektroinštalácie aj energetikov). Okrem toho netreba čakať, kým sa rozvody stanú častou príčinou havarijných situácií. Obyvateľov totiž bežne dokážu prekvapiť počas víkendov či sviatkov a za zásah havarijnej  služby mimo pracovných dní si musia  priplatiť. „Napriek tomu, že výmenu rozvodov neukladá žiadna legislatíva, vlastníkom odporúčame, zaradiť si ju do plánov údržby.Aby sme nikdy nemuseli riešiť takúto dôležitú investíciu pod tlakom kritického stavu,“ dodáva J. Ďuratná.

VÝMENA ROZVODOV V SKRATKE:  
Počet bytových domov v správe OSBD Žilina s vymenenými rozvodmi = 43.
Počet rozpracovaných akcií na výmenu rozvodov v roku 2019 = 38 (7 domov čaká na financovanie, 3 domy majú vypracovanú projektovú dokumentáciu a 6 domov ju  má rozpracovanú).
Počet domov, kde vlastníci hradili výmenu rozvodov iba z vlastných zdrojov = 3.
Počet domov, kde vlastníci financovali výmenu rozvodov z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania = 7.