Potkany a myši nie sú dobrými susedmi

Potkany a myši  nie sú dobrými susedmi

Viete, že hlodavce prenášajú viac ako 40 druhov chorôb? Medzi najnebezpečnejšie patria besnota, týfus, tularémia, črevné choroby. Niektorí obyvatelia panelákov už majú skúsenosť s potkanom  či myšou v byte – tie sa tam totiž dokážu dostať cez poškodené prestupy medzi bytmi v stúpačkách alebo cez kanalizačné potrubie.

Preto je dôležitá pravidelná deratizácia. Najlepšie je naraz deratizovať čo najviac vchodov, domov a ich okolie. Likvidácia škodcov je totiž skutočne účinná vtedy, ak sa robí celoplošne.   

O povinnosti deratizovať hovorí zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. OSBD Žilina vyzýva domy na deratizáciu v období, keď ju vyhlasuje Mesto Žilina, aby mala čo najvyšší účinok. Preventívnou deratizáciou sa znižuje populácia myší a potkanov. Vlastníci bytov by ju nemali podceňovať, aby sa tieto hlodavce nepremnožili. Rozmnožujú sa totiž veľmi rýchlo, pri ideálnych podmienkach až desaťkrát ročne. Už mesačný potkan môže mať mladé.

Potkany sú aktívne v noci. Ak ich je vidieť aj počas dňa, je to znakom premnoženia. Hlodavce sú hrozbou pre zdravie človeka. Ak vás pohryzú, môžete sa nakaziť besnotou. Myš zamorená nakazenými kliešťami prenáša  zápal mozgových blán. Z jej trusu človeku hrozí choriomeningitída podobná chrípke, no s omnoho závažnejšími následkami. Podobne má chrípkové príznaky aj nebezpečná listerióza.Neliečená môže zasiahnuť niektoré telesné orgány. Tularémia je zas veľmi ľahko prenosná na človeka a jej pľúcnu formu môžete „dostať“ vdýchnutím kontaminovaného prachu. Neliečená môže prejsť do chronického štádia. Nebezpečný je teda nielen kontakt s nakazenými hlodavcami, ale aj myší trus či moč.

Zaujímavosťou je, že hlodavce boli v minulosti prenášačmi moru a jednou z príčin morových epidémií. Dnes sú však možné ohniská nákazy mimo ľudských sídiel. Pri deratizácii domu sa nástrahy s otravou pre hlodavce kladú do každého vchodu a v okolí. Do pivníc, rôznych otvorov na káble a potrubia, do kanalizácie, dier hlodavcov pri kontajneroch... Potkany totiž majú často hniezda priamo pod kontajnermi, kde je dostatok potravy. Potkan je pritom neúnavným hľadačom potravy. Kým nejakú nájde, nabehá počas noci aj 10 – 12 kilometrov.

Domy v správe OSBD Žilina deratizujú profesionáli. Preventívne deratizovať je vhodné dvakrát ročne, pretože prípravky na likvidáciu škodcov pôsobia pol roka.