Schôdze sa robiť nedajú. Máme riešenie

Schôdze sa robiť nedajú. Máme riešenie

Pre pandemické opatrenia stále nie je možné, bezpečne realizovať schôdze v bytových domoch.  Niektorým predsedom členských samospráv už skončil, alebo končí mandát.

Aby samospráva mala zastúpenie na zhromaždení delegátov, predstavenstvo družstva na svojom rokovaní 26. apríla našlo riešenie. Výnimočne, v naliehavých prípadoch môže orgán družstva hlasovať per rollam (mimo zasadnutia). Riešením je zvoliť si predsedu členskej samosprávy a delegáta zhromaždenia delegátov per rollam – vo forme hlasovacej listiny. Celý postup, vrátane pozvánky, pripravíme na mieru pre každú samosprávu.