Schôdzu zvolajte čím skôr, najlepšie do jesene

Schôdzu zvolajte čím skôr, najlepšie do jesene
Schôdze vlastníkov sa po covidovej prestávke opäť môžu konať. Prečo je najlepším riešením, zvolať schôdzu do jesene?  

Po covidovej prestávke sa konečne môžu konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov (vždy podľa práve aktuálnych opatrení na ochranu zdravia). OSBD je ako správca povinný zvolať túto schôdzu v každom bytovom dome najmenej raz do roka. Zástupca vlastníkov síce podľa zákona zvolať schôdzu nemôže, no my ako správca sme tým zástupcov vlastníkov v našom mene splnomocnili, táto kompetencia im podľa nášho názoru právom patrí. Ako správca vám pri zvolaní schôdze pomôžeme.
Obávame sa, že na jeseň budú možno opäť prijaté protipandemické opatrenia a je v záujme všetkých domov, aby sa schôdza tento rok uskutočnila. Preto je najlepším riešením, stihnúť to aj vo vašom dome do jesene. Aby sme si vedeli zorganizovať zvolávanie schôdzí aj my na družstve, požiadali sme vašich zástupcov, vyjadriť sa k termínu realizácie schôdze čo najskôr.
Ďalšou okolnosťou, ktorú pritom berieme do úvahy, je fakt, že veľké domy s mnohými bytmi nemajú priestory pre schôdzovanie.  Hoci sme oslovili 12 subjektov v blízkosti týchto domov (školy či hotely), so schôdzami vo svojich priestoroch súhlasili iba Hotelová akadémia, Hotel Galileo, Hotel Slovakia – všetky v Žiline a tiež Základná škola Rajec a Mestský úrad v Rajci. Musíme teda zosúladiť termíny, aby veľké domy nemali s konaním schôdzí problémy.