Zmeny cien služieb a poplatkov

Zmeny cien služieb a poplatkov

Koniec roka 2021 a začiatok roka 2022 sprevádza výrazné zvyšovanie cien služieb a tovarov. Dôvodom je najmä vysoká miera inflácie v roku 2021 - až 3,2 % oproti  predchádzajúcemu roku. Na náraste cien sa však podieľajú aj iné faktory, spôsobené najmä pandémiou COVID-19. Vzrastajú ceny tepla a elektrickej energie, poplatky bankových inštitúcií, pošty a podobne.

Čo to znamená pre nás ako správcu? Tieto skutočnosti dramaticky zasahujú do celkových nákladov na zabezpečenie správy bytových domov, ale aj majetku OSBD Žilina.

Dodávatelia neustále navyšujú ceny, a to nás núti rokovať s nimi o tom, aby boli vyššie ceny čo najviac vo Váš prospech. 

Od 1. 7. 2022 sa tak síce zvyšuje poplatok za správu bytov, no opatreniami, vrátane zvýšenia výnosov z nášho majetku, sa nám podarilo dosiahnuť, že vzrastie iba o mieru inflácie (spomínaných 3,2 %). 

Zmeny sa dotkli aj niektorých položiek v Cenníku služieb a poplatkov.

Prinášame vám zoznam zmien:

 • zabezpečovanie správy bytu – občan: 7,22 eura (predtým 7 eur, poplatok sa zvýšil iba o mieru inflácie za rok 2021, teda o 3,2 %)
 • zabezpečovanie správy bytu – podnikateľský subjekt: 10,47 eura (predtým 10,15 eura)
 • potvrdenie o neexistencii dlhu vlastníka bytu/nebytového priestoru voči bytovému domu a správcovi: 10 eur  (predtým 6 eur)
 • upomienka o nedoplatku vlastníka, nájomcu bytu/nebytového priestoru: 6 eur (predtým 5 eur)
 • spracovanie splátkového kalendára na základe požiadavky vlastníka, nájomcu bytu/nebytového priestoru: 30 eur (predtým 10 eur)
 • administratívne zabezpečenie písomného hlasovania vlastníkov bytov/nebytových priestorov správcom: 48 eur (predtým 30 eur)
 • uzatvorenie zmluvy o dielo s dodávateľom obnovy bytového domu v prípade, že o dodávateľovi rozhodli vlastníci, prípadne komisia menovaná vlastníkmi: 200 eur (predtým 100 eur)
 • administratívne úkony pri stavbách zabezpečovaných externým stavebným dozorom: 50 eur (predtým 20 eur)
 • vyhľadanie dokumentov v archíve OSBD Žilina z dôvodu nahliadnutia alebo vyhotovenia fotokópie: 20 eur (predtým 15 eur)
 • stavebný dozor vykonávaný zamestnancom družstva (s oprávnením SKSI) na viac akcií: 300 (predtým 200 eur)
 • stavebný dozor vykonávaný zamestnancom družstva (s oprávnením SKSI) na jednu akciu: 400 eur (predtým 300 eur)
 • prípravné práce technického útvaru pri spracovaní požiadavky vlastníkov na obnovu BD: 480 eur (predtým 400 eur)
 • administratívne úkony pri výbere a zabezpečení komerčného úveru do 100-tisíc eur: 200 eur a nad 100-tisíc eur: 300 eur (predtým 100 eur)

   Pribudla nová položka:

 • administratívne úkony pri zmene vlastníka bytu a pri vysporiadaní BSM: 10 eur


Zmeny sa dotkli napríklad aj servisovania pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) a iných administratívnych úkonov.

 

Aktuálny a kompletný Cenník služieb a poplatkov nájdete aj na www.osbdza.sk v sekcii „Dokumenty“.