Kto míňal priveľa vody?

Kto míňal priveľa vody?

Nadmernú spotrebu studenej vody mali v bytovom dome na Školskej ulici 492 v Tepličke nad Váhom.

Čo sa deje, nebolo možné zistiť okamžite, no napokon sme prišli na to, že voda uniká z domovej prípojky v spoločných pivničných priestoroch pod úrovňou podlahy.  Firma Ferosta a spol., s. r. o., vypracovala cenovú ponuku na práce, ktoré trvali dva dni (výmena prívodu vody do domu a pivničných rozvodov k stúpačkám). Poistnú udalosť sme ohlásili poisťovni Colonnade, ktorá uhradila vodné v plnej výške (1275,18 eura). Spoločnosť SEVAK, a. s., bytovému domu odpustila stočné.