Nedoplatky k 30. 4. 2021 pod kontrolou

Nedoplatky k 30. 4. 2021 pod kontrolou

V prvých Domovinkách sme vás informovali, že OSBD Žilina k 31. 1. 2021 medziročne stúpli pohľadávky o 25 %.

Vďaka aktívnej práci na ich vymáhaní a úhradám vlastníkov sa nám počas 3 mesiacov podarilo znížiť ich objem z 237 tisíc eur na 193 tisíc eur. K 30. 4. 2021 sme spoločne zaznamenali medziročné zníženie nedoplatkov. Stav nedoplatkov budeme sledovať aj po ročnom vyúčtovaní nákladov na bývanie.