Preplatok či nedoplatok?

Preplatok či nedoplatok?
Čakáte preplatok či nedoplatok? Kedy dostanete ročné vyúčtovanie nákladov?

Po tom, ako pracovníci firmy Techem rozpočítali namerané spotreby tepla, studenej a teplej vody, naplno sme rozbehli spracúvanie vašich viac ako 12-tisíc ročných vyúčtovaní nákladov na bývanie za rok 2021. Prvý raz pripravujeme vyúčtovanie aj pre 180 nájomných bytov Mesta Rajec, ktoré nám tento rok pribudnú do správy.  
Vyúčtovanie doručíme vlastníkom bytov tak ako vždy, do konca mája. Termín doručenia nájdete v ozname na vchodových dverách. Preplatky vrátime do 30 dní od prevzatia vyúčtovania, nedoplatky je potrebné uhradiť rovnako do 30 dní od prevzatia.  Súčasťou vyúčtovania bude ako tradične nový zálohový predpis platný od 1. 7. 2022, takže už v júni poukážete podľa neho novú zálohovú platbu na účet vášho domu.