Čo sa stalo po rokoch s našou fasádou?

Čo sa stalo po rokoch  s našou fasádou?
Keď sa tmavé fľaky objavili na stenách domu na Limbovej 1 – 6 na sídlisku Solinky, vlastníci ešte v záručnej dobe reklamovali u zhotoviteľa zateplenia nadmerne znečistenú fasádu. Zhotoviteľ reklamáciu neuznal, preto sa vlastníci rozhodli obrátiť na súd.
Čo preukázal znalecký posudok?
Kvalitu vyhotovenia fasády v súvislosti s reklamovanými fľakmi posúdili odborníci. Znalecký posudok vypracoval znalec z odboru stavebníctva v spolupráci s konzultantom z Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, oddelenia mikrobiológie. Posudok bol súčasťou dokazovania v súdnom konaní. Jeho záver znie, že stav fasády je estetickým nedostatkom, ktorý nemá vplyv na funkčnosť ani na bezpečnosť kontaktného zatepľovacieho systému. Viditeľné zelenkasté pásy a škvrny na omietke sú základným vonkajším prejavom biokorózie stavebnej konštrukcie. Spôsobujú ju bežné druhy mikroorganizmov, vyskytujúce sa vo voľnej prírode, v pôde, na vlhkých stanovištiach a v stojatých vodách.

Na súde neuspeli.
Sudca Okresného súdu Žilina sa s výsledkami znaleckého dokazovania stotožnil a žalobu vlastníkov tohto bytového domu zamietol. „Súd rozhodol, že zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky diela, spočívajúce v znečistení fasády tmavými fľakmi,“ konštatuje JUDr. Ivana Kopáčová z právneho referátu OSBD Žilina. Z dokazovania totiž vyplynulo, že znečistenie fasády domu je dôsledkom prírodných javov, ktorých príčinu nemožno jednoznačne stanoviť. Vlastníci sa voči rozhodnutiu súdu odvolali, no odvolací súd rozhodnutie žilinského okresného súdu potvrdil.

Druhý dom sa súdneho riešenia vzdal.
Rovnako neúspešne reklamovali u zhotoviteľa škvrny na fasáde vlastníci bytov na Ľubľanskej ulici 4 – 6 na sídlisku Vlčince. Tiež sa obrátili na súd. Ale po tom, ako neuspeli s odvolaním spomínaní vlastníci na Limbovej, riešenia súdnou cestou sa vzdali. „Bolo totiž zrejmé, že dôjde k rovnakému výsledku. Že súd bude vychádzať zo znaleckého dokazovania a znečistenie fasády posudzovať ako vonkajší vplyv prostredia,“ vysvetľuje I. Kopáčová.

Image

Znečistená fasáda

Kde sa darí riasam a plesniam.
Domy v správe OSBD Žilina vlastníci zatepľujú už od roku 2003. Zvyčajne po rokoch sa na fasádach môžu objavovať tmavé škvrny, väčšinou riasy a plesne (huby). Riasy sa živia bežnými zložkami z povrchu stien a prospieva im svetlo. Plesne profitujú zo zmesi prachu a organických častíc v povrchových úpravách alebo z náterových nástenných farieb. Riasam i hubám sa veľmi darí vo vlhkom prostredí.

Prečo vlhnú fasády bytových domov ?

Podieľajú sa na tom klimatické podmienky prostredia, v ktorom dom stojí. Ďalej tepelné mosty, vinou ktorých na povrchu kondenzujú vodné pary. Materiály, ktoré vo veľkom „nasávajú“ vlhkosť a len málo prepúšťajú vodnú paru. Vlhnú aj steny, ktoré nechránia pred dažďom strechy či odkvapy. Dôvodom môže byť tiež najlacnejšie riešenie zateplenia a nekvalitné materiály.

Nie je to iba pre „estetiku“ Väčšinu príčin, prečo sa na fasádach tvoria mikroorganizmy, neovplyvníme. Najmä ak je náš dom už roky zateplený. Preto je vhodné, dať fasádu odborne vyčistiť. A nielen z estetických dôvodov. Na čistenie fasád sa používa chemicky účinná látka, ktorá zabíja mikroorganizmy a odstraňuje odumreté organické zložky.

3 dôvody, prečo si dať vyčistiť fasádu:
- plesne a riasy na fasáde tvoria neestetické škvrny na stenách, - mikroorganizmy časom spôsobujú značné poškodenie povrchu stien fasády, - do obývaného vnútorného prostredia sa môžu uvoľňovať alergénne spóry a mykotoxíny, nepriaznivo pôsobiace na ľudské zdravie.

Čistenie fasády je po 30 rokoch zatepľovania bytových domov dostupnejšie. Špeciálne technológie majú záruku až 12 rokov po čistení. Cenu čistenia ovplyvňuje dĺžka záruky a pohybuje sa už od 5 eur za m². V článku sú požité zdroje: Znalecký posudok vypracovaný Doc. Ing. Naďou Antošovou, PhD., Rozhodnutie Okresného súdu Žilina č. k. 11Cb/178/2011.