KEĎ TEPLÁ VODA NIE JE DOSŤ TEPLÁ

KEĎ TEPLÁ VODA NIE JE DOSŤ TEPLÁ

V bytovom dome platia všetci obyvatelia za 1m3 teplej vody(TV) jednotnú cenu. No nie všetci majú vodu s rovnakou teplotou. Odstrániť sa to dá hydraulickou reguláciou (HV) rozvodov. Stihnúť ju zrealizovať do konca tohto roka musia aj domy v správe OSBD s centrálnou prípravou teplej vody. Nariaďuje to zákon.  

Čo sa deje, ak je sústava TV nevyregulovaná?

Po ceste k užívateľovi v potrubiach voda stále cirkuluje a v zdroji tepla sa dohrieva na požadovanú teplotu. V najvzdialenejších vchodoch od výmenníkových staníc však voda chladne rýchlejšie. Spotrebitelia ju musia často odpúšťať, čím sú znevýhodnení. Za odobratú vodu s nižšou teplotou, napríklad 38°C, zaplatia vyššiu cenu, ako pri vode s teplotou 50°C. Rozdiel v platbe sa môže vyšplhať až do výšky 30%!

Čo s tým?
Ak nie sú v sústave TV potrubia zanesené či nepriechodné (alebo sa nevyskytne iný problém), teplotné rozdiely odstráni hydraulické vyregulovanie. Zabezpečiť a udržiavať takto vyregulované rozvody je potrebné podľa zákona č. 476/2008 Z. z. do 31. 12. 2013. Zákon v opačnom prípade hrozí aj sankciami pre vlastníka – správcu budovy vo výške od 200 do 8 000 eur.

Čo urobiť a koľko ušetríte?
-Vhodnými regulačnými armatúrami na cirkulačné potrubia stúpačiek a nastavením prietokov TV môžete rozdiel v platbe znížiť až na 5%.To je základ hydraulického vyregulovania.
-Izolovanie stúpačkových rozvodov TV umožní znížiť cenu TV v priemere asi o XX € za 1 m3. Straty z tých nezaizolovaných ju navyšujú cenu až o XX%.

Postup pri regulovaní rozvodov TV v bytovom dome:
Začína sa obhliadkou stavu rozvodov a odberných miest TV v bytovom dome. Pripraví sa návrh riešenia, projektová dokumentácia a rozpočet na realizáciu. Návrh a cenu realizácie odsúhlasí aj zástupca vlastníkov bytov. Nasleduje montáž regulačných armatúr na stúpačkové rozvody v spoločných priestoroch, ich nastavenie, potom izolácia stúpačkových rozvodov v jadrách bytov. Reguláciu uzavrie kontrolné meranie a záverečný protokol o vyregulovaní.

Bližšie informácie o HV vo vašom dome získate od vášho zástupcu vlastníkov bytov, s ktorým technik družstva a zhotoviteľ úzko spolupracujú.
 
Upozornenie: V takomto prípade podľa zákona č. 182/1993 Z. z. musí vlastník svoj byt alebo nebytový priestor v dome sprístupniť osobám, o ktorých bližšie hovorí zákon. V opačnom prípade zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním.
 
Zmluvní zhotovitelia
Na základe výberového konania na zhotoviteľa pre hydraulické vyregulovanie TV (do 31. 12. 2013) OSBD Žilina uzavrelo rámcové zmluvy s tromi víťaznými firmami:
 
Reklama firiem (vizitky):
LOGO, charakteristika, kontakty
LOGO, charakteristika, kontakty
LOGO, charakteristika, kontakty