Meniť merače nemôžeme

Meniť merače nemôžeme
Pôvodný článok:

Ak vo vašom dome nastal čas na výmenu vodomerov a pomerových rozdeľovačov nákladov na vykurovanie (meračov tepla), tie podľa vyjadrenia RÚVZ v tomto období nie je možné realizovať.

Vyplýva to z Uznesenia vlády SR č. 123, ktoré určuje sprísnené opatrenia a zákaz vychádzania. Ako váš správca sa snažíme zabezpečiť naplánované obnovy, rekonštrukcie či výmeny vo vašich bytových domoch aj v tomto pandémiou poznačenom období. Preto v prípade každej realizácie aktívne komunikujeme s oddelením pracovného lekárstva Regionálneho úradu verejného zdravia v Žiline.