Odpočty meračov v bytoch k 31. 12. 2020

Odpočty meračov v bytoch k 31. 12. 2020

Ďakujeme všetkým odpočtárom, zástupcom vlastníkov, domovníkom, vlastníkom bytov i nájomcom za trpezlivosť a ústretovosť pri vykonaní odpočtov.

Odčítať prístroje (507 kusov) sa nepodarilo iba v 107 bytoch, čo je najnižší počet za posledné 4 roky. Naši odpočtári stále musia vstupovať do bytov pre získanie hodnôt z viac ako 6 tisíc odparovacích meračov tepla na radiátoroch (16 %) a 13-tisíc vodomerov (53 %).