Ako hodnotia zákaznícke centrum najväčšie realitky v Žiline?

Ako hodnotia zákaznícke centrum najväčšie realitky v Žiline?

Tibor Krutil, realitný maklér - Realitné služby RED:

1. Ako hodnotíte:

- vytvorenie zákazníckeho centra a zmenu stránkových hodín?

 • Vytvorenie zákazníckeho centra zjednodušilo kontakt zákazníka s OSBD pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s našou prácou. Zákazník v spolupráci s nami prehľadnejšie zvládne celý proces zmeny vlastníka bytu spravovaného OSBD. Zmena stránkových hodín bola ústretovým krokom ku zákazníkom, ktorí sú zamestnaní a nemajú možnosť sa uvoľniť z práce v ktorúkoľvek hodinu.

- skrátenie času vybavenia zákazníka, napríklad pri prevode bytu?

 • Vďaka zákazníckemu centru sa výrazne skrátilo prehlasovanie pri predaji bytu. Ak by sa v budúcnosti podarilo zlúčiť vydanie vyhlásenie správcu o nedoplatkoch a prehlásenie vlastníka bytu, bolo by to ešte jednoduchšie.

- úroveň poskytovanej služby a zákaznícku orientáciu?

 • Zákaznícke centrum posunulo kvalitu poskytovania služieb zo strany OSBD na úplne inú, omnoho vyššiu úroveň.

- úroveň priestorov zákazníckeho centra?

 • Príjemný zážitok z moderne riešených priestorov prispieva k ešte väčšej spokojnosti zákazníka pri vybavovaní potrebných náležitostí.

2. Zjednodušilo otvorenie zákazníckeho centra aj vašu prácu? Ako?

 • Oproti minulosti je naša práca značne zjednodušená. Nemusíme už so zákazníkmi absolvovať návštevu niekoľkých kancelárií, čo nás zbytočne zdržiavalo. Teraz všetko vybavíme na jednom mieste bez dlhého čakania.
Mgr. Mário Glos, konateľ - Realitná kancelária MGM & partners s.r.o.:
1. Ako hodnotíte:

- vytvorenie zákazníckeho centra a zmenu stránkových hodín?

 • OSBD Žilina prechádza výraznými zmenami, ktoré sú pro-klientsky orientované. Okrem zmeny stránkových hodín a vytvorenia zákazníckeho centra hodnotím vysoko pozitívne aj ďalšie aktivity, napríklad vydávanie časopisu a organizovanie vzdelávacích seminárov.

 • Ďalšou významnou zmenou, ktorá čaká OSBD je prerod systému a odbúranie nadbytočnej byrokracie, napríklad pri prevode bytu. Ale celkové smerovanie nového manažmentu je správne.

- skrátenie času vybavenia zákazníka, napríklad pri prevode bytu?

 • Podľa slov kolegov, ktorí priamo s našimi klientmi absolvujú prepis v novom zákazníckom centre, je skrátenie času výrazné. Veľkou výhodou je jednotný systém vydávania čakacích lístkov, čo napríklad eliminuje uprednostňovanie a vybavovanie iných klientov mimo poradia.
   
- úroveň poskytovanej služby a zákaznícku orientáciu?

 • Najväčšou pridanou hodnou nového zákazníckeho centra je, že takmer všetko vybavíte na jednom mieste a nemusíte sa ako v minulosti presúvať cez dve podlažia medzi tromi kanceláriami a pokladňou. Tým sa znižuje chybovosť, čo smeruje k vyššej spokojnosti klientov. V prípade, že klient uvedie niečo nesprávne alebo na niečo pozabudne, pracovníci OSBD to vedia operatívne vybaviť. Taktiež umiestnenie zákazníckeho centra na prízemí hneď pri hlavnom vstupe bol logický krok, ktorý urýchľuje celý proces a pobyt na OSBD.
- úroveň priestorov zákazníckeho centra?

 • Úroveň priestorov, použité materiály a celková rekonštrukcia sú z môjho uhla pohľadu príjemné a spĺňajú štandard moderného zákazníckeho centra. Vytráca sa „čaro a nostalgia“ z komunizmu... Nanešťastie tu máme hromadu iných inštitúcií, kde sa dá stále zažiť tvrdý socializmus :), OSBD Žilina k nim, našťastie, už nepatrí.


2. Zjednodušilo otvorenie zákazníckeho centra aj vašu prácu? Ako?

 • Tým, že naše realitné centrum MGM poskytuje všetkým svojim klientom kompletné profesionálne služby (počnúc vyhľadaním vhodnej nehnuteľnosti pre klienta cez realitnú advokáciu a katastrálny servis až po protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti, prepis energií a prepis prevodu bytu, ktorému predchádza vyhlásenie správcu), otvorenie nového zákazníckeho centra znamená významný posun vpred, hlavne pre bežnú klientelu.

 • Z pohľadu realitného makléra mu zákaznícke centrum hlavne šetrí čas, ktorý môže využiť efektívnejšie na iné aktivity.