Nie vždy treba meniť všetky rozvody

Nie vždy treba meniť všetky rozvody

„Rozvody boli vymenené  rýchlo a tak, ako sme si predstavovali. Pracovníci pristupovali ku všetkému naozaj profesionálne, od komunikácie s vlastníkmi pred výmenou rozvodov až po samotnú realizáciu,“ sumarizuje výmenu rozvodov na Lichardovej 1 – 10 v Žiline Július Buchel, zástupca vlastníkov bytov. Zaujímavé je, že v tomto dome nevymenili všetky potrubia.

Spomedzi uchádzačov na výmenu rozvodov určila víťaza výberová komisia, ktorej dali mandát vlastníci bytov na schôdzi. „Rozhodli sme sa pre firmu Progres Therm. Presvedčili nás odporúčania, a tiež kvalita a cena odvedenej práce v domoch, kde táto firma už pracovala,“ konštatuje J. Buchel, člen výberovej komisie.

Keď výbor vybral realizátorskú firmu, v dome sa konala schôdza. Na nej majiteľ a zástupca dodávateľa komponentov podrobne vysvetlili postup prác, odpovedali na otázky obyvateľov.

Po posudku odborníkov sa vlastníci rozhodli, nemeniť všetky rozvody v dome. Zachovali funkčné a nepoškodené plynové ležaté potrubie. Rovnako aj vzduchotechniku, ktorú si dali vyčistiť (za peniaze vo fonde domu) a vymenili iba jej odvetrávacie časti na streche. Ostatné nové rozvody - plynu v bytoch, kanalizácie a vody financovali z prostriedkov komerčného úveru.
Image

Július Buchel

„Rozvody boli vymenené  rýchlo a tak, ako sme si predstavovali. Pracovníci pristupovali ku všetkému naozaj profesionálne, od komunikácie s vlastníkmi pred výmenou rozvodov až po samotnú realizáciu.“
Pred samotnou výmenou rozvodov bolo potrebné navštíviť všetkých 144 bytov. V tých bytoch, kde vlastníci jadrá už stavebne upravili alebo mali novšie typy toaliet, navrhli pracovníci výmenu rozvodov z vhodnejšieho miesta, napríklad z kuchyne.

Rozvody v tomto dome vymenili v podstate bez komplikácií. „Jediný problém sme mali s tým, že niektorí vlastníci neboli v určené termíny doma. Napriek tomu, že harmonogram prác bol zverejnený včas a všetci mali dosť informácií. Doplatili na to ich susedia, keďže sme zatiaľ museli riešiť výmenu v inej stúpačke,“ vysvetľuje J. Buchel.

V dome je dovedna 30 stúpačiek. Denne dokázali pracovníci vymeniť rozvody v dvoch až troch stúpačkách. Voda a kanalizácia boli odstavené necelý deň, večer už mohli používať studenú vodu aj toalety. Pracovníci urobili aj niečo navyše: bezplatne namontovali nové toalety alebo ich súčasti, ak ich niekto chcel pri tejto príležitosti vymeniť. A pôvodné  dokonca odviezli. Samozrejme, azbestové rozvody odstraňovali špecialisti. Na záver všetko vrátili do pôvodného stavu, vrátane  náhradných obkladačiek za tie poškodené či zničené.

„Na záver ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o rýchlu a bezproblémovú výmenu rozvodov v našom dome,“ dodáva Július Buchel.