Odpočtár už k vám do bytu chodiť nemusí

Odpočtár už k vám do bytu chodiť nemusí

Koncoročné odpočty pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV) a vodomerov teplej a studenej vody budeme realizovať od 15. 12. 2021 do 10. 1. 2022. Harmonogram nájdete od 15. decembra na našej webovej stránke www.osbdza.sk . Túto sezónu môže byť odpočtár vo vašom byte naposledy. Ak sa rozhodnete pre prístroje, z ktorých vieme spotreby odčítať diaľkovo.

Kedy sprístupniť merače
V súčasnosti spravujeme 151 bytových domov, v ktorých naši vyškolení pracovníci musia odčítať 18 027 meračov. Preto aj tento rok zdvorilo žiadame vlastníkov bytov, aby prístroje sprístupnili. Dodržiavajú všetky zásady ochrany zdravia a v byte sa zdržujú iba nevyhnutný čas.

Ak sa vám nepodarí v termíne byt sprístupniť, odpočtár vám nechá upozornenie o náhradnom termíne na dverách bytu alebo v poštovej schránke. Po nevyužitom náhradnom termíne máte ako vlastník ešte možnosť, požiadať priamo OSBD Žilina o spoplatnený odpočet v individuálnom termíne, do 28. 2. 2022.

Kontaktujte A. Kriššákovú, A. Todtovú alebo K. Bučkuliakovú na telefónnych číslach 041/ 555 33 57; 54; 35 alebo e-mailom: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Väčšinu odčítavame na diaľku

Bez vstupovania do bytov už dokážeme odčítať spotreby z až 46 864 elektronických meračov v 115 domoch. Realizovať odpočty v čase pandémie nebolo jednoduché pre nikoho: pre správcov, vlastníkov, ich zástupcov, ani pre domovníkov. Preto je situácia v ktorej žijeme, ďalším dôvodom, prečo vybaviť bytový dom prístrojmi s rádiovým odpočtom. Navyše, jedným z opatrení Európskej únie v oblasti merania a vyúčtovania spotreby od 1. januára 2027 je, v oblasti centrálneho vykurovania ponechať iba prístroje s diaľkovým odpočtom. Meračom buď túto funkciu doplnia, alebo ich vymenia.


Prístroje s diaľkovým odpočtom dát sú na Slovensku štandardom. Prečo?
  1. obyvateľov nezaťažujeme termínmi odpočtov a nik im nemusí vstupovať do bytov,
  2. všetky prístroje v bytovom dome sú odčítané v rovnakom termíne,
  3. odpadá nevýhodný výpočet náhradnej spotreby pre neodčítané byty
  4. dáta je možné spoľahlivo elektronicky spracovávať,
  5. je tu možnosť častejšieho prístupu k informáciám o spotrebe a stave meračov (a mnoho ďalších výhod).
  6. na merače TECHEM máme nadštandardnú záruku

Nadštandard s Techemom

Spoločnosť Techem, ktorú sme zazmluvnili pre výkon diaľkových odpočtov a rozpočítanie nákladov pre vykurovanie a vodu, nám poskytuje nadštandardné služby pri záruke meračov (PRNV) na vykurovacích telesách. Bežnú záruku dva roky na prístroj rozšírili niektorí dodávatelia o ďalšie dva roky, teda hovoríme o 4-ročnej záruke. Spoločnosť Techem pre nás zabezpečuje prístroj PRNV Radio 4 Techem s diaľkovým odpočtom v cene 17 eur za 1 kus aj s montážou. Životnosť prístroja je 10+1 rok, počas 11. roku vymenia zariadenie za nové. Záruku nám dodávateľ poskytuje počas celej životnosti, teda 10 rokov. Hoci sa vykonáva odpočet spotreby diaľkovo (rádiovým prenosom), súčasťou prístroja je displej, kde si môže užívateľ skontrolovať číslo prístroja, vlaňajšiu i tohoročnú spotrebu. Spotreba za predchádzajúci rok sa musí zhodovať so spotrebou uvedeného prístroja vo vašom ročnom vyúčtovaní.
Zobrazenie na merači tepla : „ n 5555“ - číslo merača /PRNV/
Symbol ceruzky „ 1234“ - zápis spotreby za predchádzajúci rok k 31. decembru
Symbol vysielača „ 678“ - aktuálna spotreba v roku 2020 od 1. januára

Poznámka:
Ak sa rozhodnete pre zabezpečenie odpočtov meračov bez vstupu do bytu, vašu požiadavku zaradíme medzi body rokovania na schôdzi vlastníkov bytov, alebo bude predmetom písomného hlasovania.