Plyn je ako oheň – dobrý radca, no zlý pán

Plyn je ako oheň – dobrý radca, no zlý pán

S plynom je to podobné, ako s ohňom. Ako sa hovorí, je to dobrý radca, ale zlý pán. Čo urobíte, ak v dome či byte zacítite plyn? Pôjdete to oznámiť domovníkovi? Tak rozhodne nezvoňte na elektrické zvončeky a neodvezte sa k nemu výťahom, celý dom by mohol „vyletieť do vzduchu“.  

Prečítajte si, odkiaľ najčastejšie plyn uniká a čo robiť, kým prídu plynári. Alebo koho vôbec privolať, aby sa to nedajbože neskončilo ako po tragickom výbuchu bytovky v Prešove. 

Riziko úniku plynu nikdy neodstránime úplne. Ak však vieme, čo dokáže našou neopat
rnosťou spôsobiť, môžeme sa vyhnúť zbytočným nehodám a nešťastiu. Ako?   
1. Ak v priestore zacítite zápach plynu, otvorte okná, vytvorte intenzívny prievan, vetrajte.
2. Keďže plyn najčastejšie uniká zo spotrebičov alebo z plynových uzáverov, vypnite všetky plynové spotrebiče.  Netelefonujte, nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň.
3. Uzatvorte uzáver plynu pri plynomeri.
4. Nevypínajte ani nezapínajte elektrické spotrebiče, nevyťahujte prívodné káble elektrických spotrebičov zo zásuvky a nevypínajte hlavný vypínač ani ističe.
4. Nepoužívajte výťah.
5. Uzatvorte uzáver plynu pri plynomeri.
6. Uzavrite hlavný uzáver plynu.
7. Na únik plynu upozornite všetkých susedov, radšej im však zaklopte. Rozhodne nepoužívajte elektrické zvončeky. Informujte ich o opatreniach, ktoré je potrebné urobiť.
8. Odíďte do bezpečnej vzdialenosti od možného úniku a ihneď telefonujte na  poruchovú linku – plyn 0850 111 727. Potom sa riaďte pokynmi dispečera a počkajte na príchod poruchovej služby.
9. Ak uniká plyn z nedostupného priestoru, napríklad zo zamknutého bytu alebo pivnice, kontaktujte aj tiesňovú linku 112, prípadne hasičov (150) alebo políciu (158).
Aj najmenší únik plynu zachytí špičkový prístroj LeckOmio od firmy Esders, ktorý máme na bytovom družstve od roku 2019. Môžete kontaktovať nášho technika PZ na OSBD Žilina: 0918 966 193 (v pracovnom čase).
Image
Nové plynové potrubia

Do niektorých domov v správe OSBD Žilina od vlaňajška prúdi plyn novými potrubiami. Pracovníci SPP – distribúcia, a. s., postupne vymieňajú nízkotlakové distribučné potrubia plynu za strednotlakový plynovod. Vlani vymenili potrubia v týchto domoch v správe OSBD: Lichardova 1 - 10, Lichardova 11 - 14, Lichardova 15 - 18, Ružová 26 - 32, Rybníky 9, Moyzesova 3, Moyzesova 14, M. R. Štefánika 23, Rajecká Cesta 1, Rajecká Cesta 3 a Rajecká Cesta 7. Tento rok pokračujú výmenou v Žiline – Závodí, v roku 2022 bude nasledovať výmena na sídlisku Vlčince.

Riziko úniku nikdy nie je možné, odstrániť úplne. Ale prevenciou a dodržiavaním bezpečnostných zásad ho môžete významne znížiť, týmito spôsobmi:
  • Pravidelnými odbornými prehliadkami plynových zariadení (spotrebičov na vykurovanie či ohrev teplej vody). Napr. kontrola a vyčistenie trysiek a uzatváracích gombíkov na sporáku, kontrola a výmena hadice a tesnení, výmena kohúta K 800 za guľový kohút pri sporáku a plynomeri. V prípade samostatného vykurovania si odborné skúšky zabezpečuje vlastník.
  • používajte certifikované plynové spotrebiče, plynové sporáky iba s poistkou plameňa. Poistka zastaví únik plynu, ak náhodne zhasne plameň horáka (od prievanu, náhodného zastavenia dodávky plynu, vykypenia tekutiny na horák atď.)
  • nezasahujte do konštrukcie plynových spotrebičov a rozvodu plynu. Ich montáž a servis nechajte na odborníka.
  • nepoužívajte plynové spotrebiče na iný účel, než na ktorý sú určené. Plynová rúra alebo horáky na sporáku nie sú určené na prikurovanie.
  • neutesňujte vetracie otvory prívodu vzduchu, ktorý je potrebný pre dokonalé spaľovanie plynu. Táto zásada je obzvlášť dôležitá pri prietokových ohrievačoch na ohrev teplej vody, ktoré sú umiestnené v malých priestoroch, napríklad v kúpeľni. V takomto prípade môže počas niekoľkých minút dôjsť k odčerpaniu vzduchu z priestoru a hrozí udusenie.
  • pri plynových spotrebičoch s odťahom spalín do komína je potrebné pravidelne zabezpečovať aj revízie komínov a dymovodov. Nedobrý odťah spalín môže spôsobiť nedokonalé horenie a únik spalín do obytných priestorov, s hrozbou udusenia. Dokonalé horenie charakterizuje modrý plameň a netvoria sa žiadne sadze.
  • je dôležité vedieť, kde sú uzávery spotrebičov a plynu pri plynomeri. Najmä ak potrebujete prerušiť dodávku plynu v prípade, keď uniká.
Pravidelná kontrola a servis spotrebičov na vykurovanie bytu a ohrev teplej úžitkovej vody.