Všetky články

Daniel Divinec: "Poďme si viac dôverovať"

„Aký má človek vzťah k sebe, taký má aj k svojmu bytu a bytovému domu,“ hovorí Ing. Daniel Divinec, ktorý je podpredsedom predstavenstva OSBD Žilina druhé funkčné obdobie. Prečo sa dosť radikálne zmenil jeho pohľad na družstvo a ako ho vidí okom podnikateľa? Aj to sa dozviete v rozhovore, v ktorom viackrát rezonovalo jedno slovo - dôvera.

Daniel Divinec: "Poďme si viac dôverovať"

Máme nových kolegov

Náš pracovný kolektív v závere minulého roka doplnili traja noví kolegovia. Jana Jánošíková – informátorka,  pracovníčka v podateľni....

Máme nových kolegov
Image

Domovinky pre vás pripravuje

OBVODNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŽILINA

TULSKÁ 33

010 08 ŽILINA

Webová stránka www.domovinky.sk je jedinečný portál o bývaní a správe bytových domov. Prinášame aktuálne informácie spoločne s nadčasovými témami, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov i zákonných úprav života v bytovom dome. Mapujeme náklady na bývanie, obnovu bytových domov a ich financovanie, susedské vzťahy, právne riešenie problematických oblastí spolunažívania, prinášame zaujímavosti zo sveta bývania. Na osobitej platforme spájame záujmy vlastníkov a obyvateľov bytov s oblasťou správy. Predstavujeme úspešné projekty obnov bytových domov v správe OSBD Žilina aj výsledky práce zástupcov vlastníkov a domovníkov, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ktorýkoľvek bytový dom na Slovensku.