Náklady na bývanie

Ročné vyúčtovanie nákladov za bývanie, ceny energií, moderné meranie spotreby
vody a tepla a všetko o odpočtoch i výmene meračov.
Ako vybaviť zmenu vlastníka a nájomcu bytu.

Všetky články

PREPLATOK ČI NEDOPLATOK?

Vyúčtovanie za rok 2021: Zvýšil sa váš predpis, aj napriek preplatku z vyúčtovania? A prečo vám odporúčame, platiť vyššiu mesačnú platbu za bývanie, ako je predpísaná?

PREPLATOK ČI NEDOPLATOK?
Image

Domovinky pre vás pripravuje

OBVODNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŽILINA

TULSKÁ 33

010 08 ŽILINA

Webová stránka www.domovinky.sk je jedinečný portál o bývaní a správe bytových domov. Prinášame aktuálne informácie spoločne s nadčasovými témami, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov i zákonných úprav života v bytovom dome. Mapujeme náklady na bývanie, obnovu bytových domov a ich financovanie, susedské vzťahy, právne riešenie problematických oblastí spolunažívania, prinášame zaujímavosti zo sveta bývania. Na osobitej platforme spájame záujmy vlastníkov a obyvateľov bytov s oblasťou správy. Predstavujeme úspešné projekty obnov bytových domov v správe OSBD Žilina aj výsledky práce zástupcov vlastníkov a domovníkov, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ktorýkoľvek bytový dom na Slovensku.