Život v dome

Medziľudské vzťahy, susedské spory a možnosti ich riešenia, právna poradňa.
Zákony a predpisy upravujúce život v bytových domoch.
Prevencia pred požiarmi a haváriami, poistenie domov.

Všetky články

Aby naši domovníci boli neustále „v obraze“

Záleží nám na tom, aby naši domovníci dostávali priebežne najnovšie informácie a nadobúdali nové poznatky, ktoré potrebujú pre svoju prácu. Preto sme pre nich po čase opäť usporiadali semináre. Pestrým a veríme, že zaujímavým programom sledujeme tiež zlepšenie spolupráce domovníkov s OSBD ako so správcom. Keďže domovníkov z domov v našej správe je až 572, zorganizovali sme semináre v žilinskom hoteli Slovakia počas dvoch dní – 14. a 16. marca.

Aby naši domovníci boli neustále „v obraze“

Potkany a myši nie sú dobrými susedmi

Viete, že hlodavce prenášajú viac ako 40 druhov chorôb? Medzi najnebezpečnejšie patria besnota, týfus, tularémia, črevné choroby. Niektorí obyvatelia panelákov už majú skúsenosť s potkanom  či myšou v byte – tie sa tam totiž dokážu dostať cez poškodené prestupy medzi bytmi v stúpačkách alebo cez kanalizačné potrubie.

Potkany a myši  nie sú dobrými susedmi

Nestraťte svoj majetok v plameňoch

Viete, že požiare v bytových domoch najčastejšie vznikajú pri varení? Oheň môže domácnosť v okamihu zmeniť na zadymenú a rozpálenú smrtiacu pascu. Príčinou väčšinou býva ľudská nedbalosť.

Nestraťte svoj majetok v plameňoch

Obnovám domov kraľuje výmena rozvodov

Výmena rozvodov – kanalizácie, plynu, vody, vzduchotechniky. Práve pre tento typ obnovy sa v súčasnosti rozhoduje najviac vlastníkov bytov v správe OSBD Žilina. Nečudo, po desaťročiach už  potrubia dosluhujú. A tak je načase, venovať sa i útrobám domov.

Obnovám domov  kraľuje výmena rozvodov

Zákon priniesol zmeny vlastníkom aj správcom. Ktoré sú najdôležitejšie?

Zmeny a doplnky do zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platné od 1. októbra tohto roka priniesol zákon č. 205/2014 Z. z. Vlastníkov sa novinky zrejme najviac dotknú pri hlasovaní na schôdzach vlastníkov. Zákon však prináša aj oprávnenie za určitých podmienok zverejňovať zoznam neplatičov v dome alebo vysvetľuje  nové pojmy (ako prevádzka, údržba, modernizácia a pod.) Novinky sa týkajú aj činnosti správcov. 

Zákon priniesol zmeny vlastníkom aj správcom.  Ktoré sú najdôležitejšie?
Image

Domovinky pre vás pripravuje

OBVODNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŽILINA

TULSKÁ 33

010 08 ŽILINA

Webová stránka www.domovinky.sk je jedinečný portál o bývaní a správe bytových domov. Prinášame aktuálne informácie spoločne s nadčasovými témami, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov i zákonných úprav života v bytovom dome. Mapujeme náklady na bývanie, obnovu bytových domov a ich financovanie, susedské vzťahy, právne riešenie problematických oblastí spolunažívania, prinášame zaujímavosti zo sveta bývania. Na osobitej platforme spájame záujmy vlastníkov a obyvateľov bytov s oblasťou správy. Predstavujeme úspešné projekty obnov bytových domov v správe OSBD Žilina aj výsledky práce zástupcov vlastníkov a domovníkov, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ktorýkoľvek bytový dom na Slovensku.